Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Mae siasi tŷ'n cael ei godi, gyda pherson yn y blaendir yn dal ffrâm bren yn ei lle