Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Mae gliniadur agored yn y blaendir yn dangos dyluniad tŷ, y tu ôl iddo mae peiriant CNC yn torri blociau pren.