Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Ffenestr ar ail lawr adeilad gorffenedig wedi'i glapio mewn llarwydden.