Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Drws ffrynt adeilad 2 lawr wedi'i glapio mewn llarwydd a chyda phaneli solar ar y to.