Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Mae cydosodwr yn eistedd ar risiau strwythur WikiHouse, yn ffitio bow-ties i'w lle. Mae'r grisiau'n arwain i nunlle, oherwydd nid yw'r llawr uchaf wedi'i ychwanegu eto. Mae'r strwythur plywood yn edrych yn ddisglair ac yn syth, o'i gymharu â'r wal gerrig sych gyfagos.