Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn

Testun amgen

Gallwch ddefnyddio'r testun hwn i ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y ddelwedd hon.

Clos o fraich rhywun wrth iddyn nhw falu darn 'tei bwa' i mewn i wal WikiHouse. Mae'r haul yn rhoi math o sglein cynnes i'r plywydd.