Ymwadiad

Rhennir holl wybodaeth WikiHouse 'fel y mae' heb unrhyw fath o warantau na gwarantau. Chi sy'n gyfrifol am wirio'r wybodaeth ac am ei defnyddio mewn ffordd ddiogel a chyfreithiol.