Skylark 250

BETA
Skylark 250 yw prif system adeiladu WikiHouse. Mae'r blociau wal yn ddigon trwchus i gynnwys 250mm o insiwleiddio. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phryd a sut i'w ddefnyddio, darllenwch ein canllaw dylunio.

Pecynnau dylunio

Mae pecynnau dylunio yn cynnwys yr holl flociau mewn un model 3D ac enghraifft o sut y gall y blociau ffitio gyda'i gilydd i ffurfio siasi. Maent ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, gyda gwahanol lefelau o fanylion.

Bloc

Syml

Defnyddiwch fodelau syml (poly-isel) pan fyddwch chi am fodelu siasi 3D manwl gywir gan ddefnyddio blociau safonol, heb orlwytho cof eich dyfais.
Bloc

Manwl

Mae modelau manwl (high-poly) yn cynnwys nid blociau yn unig ond hefyd eu rhannau. Defnyddiwch y rhain i wneud model siasi manwl iawn, neu greu blociau arferiad.

Cronfa ddata blociau

Gallwch hefyd gael mynediad at gronfa ddata fyw o'r holl flociau a'u data.

Waliau

ffenestri a drwsau

Lloriau