Fersiwn
0.2.2
Diweddarwyd ddiwethaf
January 25, 2024

Cynllun torri

Rhannau

DIWEDD-R1/A x2 DIWEDD-R1/B x2 DIWEDD-R1/C x2 DIWEDD-R1/D x4 DIWEDD-R1/E x2 DIWEDD-R1/F x2 DIWEDD-R1/G x2 DIWEDD-S1/A x6 DIWEDD-S1/B x6 DIWEDD-S1/C x6 DIWEDD-S1/D x12

Defnyddiau

Adeiladwaith 
OSB3 18mm
Num
3.0
dalennau            
Gosodiadau 
Ewinedd Brad (15 gauge 35mm)
Pecynnau
0.1
Inswleiddio
Insiwleiddio gwlân mwynau (250mm o drwch)
Arwynebedd
1.7

Manylion

Cyfundrefn            
250
Dimensiynau     
w
5436
x
l
318
x
h
380
Mm
Cost nodweddiadol     
£
194
+TAW
Pwysau nodweddiadol
62
Kg
Carbon nodweddiadol
-133.91
 kgCO₂

Ffeiliau

Trwydded

Creative Commons
Attribution Sharealike 4.0 Rhyngwladol

Gwnewch

Marc tic. Yn golygu ie, gallwch chi wneud hyn.

Defnyddiwch ef

Mae'r rhan fwyaf o ffeiliau a gwybodaeth WikiHouse wedi'u trwyddedu o dan Creative Commons–Trwydded Sharealike , felly rydych chi'n rhad ac am ddim i'w defnyddio, eu dosbarthu neu eu haddasu, gan gynnwys yn fasnachol.

Marc tic. Yn golygu ie, gallwch chi wneud hyn.

Edrychwch arno

Rhennir holl wybodaeth WikiHouse 'fel y mae', heb warantau na gwarantau o unrhyw fath. Chi sy'n gyfrifol am ei wirio a'i ddefnyddio mewn ffordd ddiogel a chyfrifol, er enghraifft, ei gael yn cael ei wirio gan beiriannydd strwythurol.

Marc tic. Yn golygu ie, gallwch chi wneud hyn.

Cydymffurfio â rheoliadau

Rydych yn gyfrifol am sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio â'r holl reoliadau lleol perthnasol, gan gynnwys cynllunio, codau adeiladu a deddfwriaeth iechyd a diogelwch. Os oes amheuaeth, gofynnwch am gyngor proffesiynol.

Marc tic. Yn golygu ie, gallwch chi wneud hyn.

Ail-rannu eich gwelliannau

Os byddwch yn gwneud unrhyw welliannau i'r system, rhaid i chi gyhoeddi eich ffeiliau o dan yr un math o drwydded agored. Fodd bynnag, nid oes angen i chi gyhoeddi'r cynlluniau a'r manylebau ar gyfer prosiectau unigol oni bai eich bod yn dymuno.

Paid os gweli di'n dda

Croes. Yn golygu na, allwch chi ddim gwneud hyn.

Galwch eich hun yn WikiHouse

Peidiwch â galw eich cwmni, sefydliad nac unrhyw gynnyrch neu wasanaeth sy'n cael ei farchnata yn 'WikiHouse'. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn defnyddio'r term WikiHouse i siarad am y system, a gallwch ddisgrifio eich prosiect, cynnyrch, gwasanaeth neu sefydliad fel, er enghraifft, "defnyddio WikiHouse", "seiliedig ar WikiHouse", "cyfrannu at WikiHouse", neu debyg.

Croes. Yn golygu na, allwch chi ddim gwneud hyn.

Tynnu hysbysiadau

Peidiwch â dileu unrhyw hysbysiadau trwydded o'r ffeiliau os ydych chi'n eu hail-rannu.

Croes. Yn golygu na, allwch chi ddim gwneud hyn.

Honni eu bod wedi'u cymeradwyo

Peidiwch â rhoi'r argraff eich bod yn cael eich cymeradwyo gan, neu'n gysylltiedig â WikiHouse neu Open Systems Lab (oni bai eich bod chi, trwy gytundeb ysgrifenedig), ac nid ydych yn honni eich bod yn cynrychioli prosiect WikiHouse na chymuned gyfan.