Skylark 200

BETA
Mae Skylark 200 yn fersiwn o'r system Skylark gyda wal deneuach ac elfennau to. Mae'n addas iawn ar gyfer adeiladau unllawr, adeiladau sydd â gofynion perfformiad thermol is, neu adeiladau a fydd hefyd ag inswleiddio ychwanegol yn cael eu hychwanegu i'r tu allan neu'r tu mewn. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phryd a sut i'w ddefnyddio, darllenwch ein canllaw dylunio.

Pecynnau dylunio

Mae pecynnau dylunio yn cynnwys yr holl flociau mewn un model 3D ac enghraifft o sut y gall y blociau ffitio gyda'i gilydd i ffurfio siasi. Maent ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, gyda gwahanol lefelau o fanylion.

Bloc

Manwl

Mae modelau manwl (high-poly) yn cynnwys nid blociau yn unig ond hefyd eu rhannau. Defnyddiwch y rhain i wneud model siasi manwl iawn, neu greu blociau arferiad.

Cronfa ddata blociau

Gallwch hefyd gael mynediad at gronfa ddata fyw o'r holl flociau a'u data.

Waliau

ffenestri a drwsau

Lloriau