Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn
Os oes gennych ddyluniad eisoes, gallwn roi adborth i chi ynghylch a fydd yn gweithio gyda system WikiHouse. Os ydych chi eisiau, yna gallwch ymgysylltu â ni i awgrymu sut y byddai angen i chi addasu eich dyluniad.

Pryd i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Use this service if you already have a design and you'd like some feedback about whether it will work with WikiHouse.

Sut mae'n gweithio

1. When you contact us, please send any models or drawings, along with a description of your project.

2. We will contact you with feedback and, if appropriate to arrange a video call. If, after that, you do want us to engage in further work to modify the design to work with the WikiHouse system, a scope and fee will be agreed between us in advance.

Beth sydd ddim wedi'i gynnwys

This service does not include further design work to adapt your design, but you can engage us to do this.

Byddwch angen

  • Any sketches, drawings or 3D models you have.
  • A brief description of your project.
If you're interested in this service, or you're wondering about whether WikiHouse is right for your project, get in touch.
Cysylltwch â ni am eich prosiect