Saeth yn pwyntio 'mlaen
cefn
Gallwn eich cysylltu â phenseiri prosiect, peirianwyr strwythurol, gweithgynhyrchwyr neu osodwyr yn rhwydwaith WikiHouse.

Pryd i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

You can use this service at any point during a project, whether it's just an initial idea, or you are ready to manufacture and build your scheme.

Sut mae'n gweithio

  1. Contact us about your project.
  2. We will usually respond within a few days. In some cases we may be able to suggest potential providers immediately. In other cases we may line up a video call.
  3. If we are unable to connect you with any providers at the moment, we will let you know, and give you guidance about who you will need to find and how we can work with them.
  4. We will give you information about potential providers and, if you want to, approach them for a quote on your behalf.

Beth sydd ddim wedi'i gynnwys

Ar hyn o bryd dim ond mewn gwledydd lle mae gweithgynhyrchwyr a pheirianwyr eisoes yn rhwydwaith WikiHouse y gallwn ddarparu'r gwasanaeth hwn. Os yw eich prosiect wedi'i leoli yn rhywle arall, gallwch barhau i ddefnyddio WikiHouse, ond bydd angen i chi ddod o hyd i wneuthurwr CNC a pheiriannydd strwythurol sydd â diddordeb mewn gweithio gyda WikiHouse. Gallant gysylltu â ni, a byddwn yn rhoi cymorth am ddim iddynt i'w cael i ddechrau gyda WikiHouse.

Byddwch angen

- Your location

- Information about your project

- Bydd unrhyw luniadau neu fodelau sydd gennych eisoes yn ddefnyddiol iawn hefyd.

If you're interested in this service, or you're wondering about whether WikiHouse is right for your project, get in touch.
Cysylltwch â ni am eich prosiect